LVM – tworzenie nowego wolumenu w 10-ciu krokach

Poniżej szybkie utworzenie nowego lvm’a na przykładzie systemu centos 6.4.
Zakładamy, że wszystkie niezbędne narzędzia są zainstalowane oraz nowy niesformatowany dysk widziany jest przez system jako /dev/xvdb.

1. Zaczynamy od fdisk’a. Tworzymy partycję z odpowiednim identyfikatorem:

[root@dev root]# fdisk /dev/xvdb

#############################################################
# komendy programu fdisk
#############################################################
Polecenie (m wyświetla pomoc): n
Polecenie
e partycja rozszerzona
p partycja główna (1-4)
p
Numer partycji (1-4): 1
Pierwszy cylinder (1-6527, domyślnie 1): 1
Ostatni cylinder, +cylindrów lub +rozmiar{K,M,G} (1-6527, domyślnie 6527):
Przyjęto wartość domyślną 6527
Polecenie (m wyświetla pomoc): t
Wybrano partycję 1
Kod szesnastkowy (L wyświetla listę): 8e
Zmieniono typ systemu partycji 1 na 8e (Linux LVM)
Polecenie (m wyświetla pomoc): w
Tablica partycji została zmodyfikowana!

##########################################################
# komendy programu fdisk
#############################################################
2. Tworzymy wolumen fizyczny:
pvcreate /dev/xvdb1
3. Tworzymy grupę wolumenów i przypisujemy do niej nasz wolumen
vgcreate owncloud /dev/xvdb1
4. Wyświetlamy ile wolnych jednostek ma nasz udział
vgdisplay owncloud | grep „Total PE”
5. Tworzymy wolumen logiczny parametr 76798 to nic innego jak „Total PE” z poprzedniej komendy
lvcreate -l 76798 owncloud -n lv_cloud
6. Formatujemy nasz wolumen logiczny jako ext4
mkfs.ext4 /dev/owncloud/lv_cloud
7. Tworzymy katalog w systemie w którym będziemy montować naszego LVM’a
mkdir /mnt/owncloud
8. Edytujemy plik fstab i dodajemy odpowiednia linijkę aby nasz udział był automatycznie montowany wraz ze startem systemu
vi /etc/fstab
###################
# fstab
###################
/dev/owncloud/lv_cloud /mnt/owncloud ext4 defaults 0 0
###################
# fstab end
###################
9. Montujemy wolumen
mount /mnt/owncloud/
10. Koniec! Zaczynamy korzystać z nowej przestrzeni dyskowej

Napisano w Linux
polska baza stronKatalog SEO